Wat kost een advocaat

De advocaatkosten hangen sterk samen met uw eigen persoonlijke situatie en het juridische probleem.


U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaatkosten worden dan voor een groot deel door de overheid betaald.


Ook bestaat er de mogelijkheid dat u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering. Indien de verzekeraar toestemming geeft om u te laten bijstaan door Beek Advocaten, dan komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar.


Het gehanteerde uurtarief kan samenhangen met de spoedeisendheid van uw zaak. Ook kan de hoogte van uw vordering een rol spelen. Onze tarieven variëren van € 125,00 tot € 250,00 per uur exclusief een opslag van 5% voor kantoorkosten en exclusief BTW.


Tot slot is het mogelijk in bepaalde zaken prijsafspraken te maken. Afspraak kan zijn dat tegen een vaste prijs bijstand wordt verleend.
Overigens is op afspraak het eerste half uur van het kennismakingsgesprek gratis.