Werkwijze

Beek Advocaten verleent rechtsbijstand inzake al uw juridische problemen. De rechtsbijstand kan bestaan uit het geven van adviezen, bemiddelen in geschillen, opstellen van contracten, bijstand in strafzaken en het procederen bij de rechtbank of het gerechtshof.

De rechtsbijstand wordt bijvoorbeeld verleend wanneer u wilt scheiden van uw partner, ruzie hebt met de buren, bij de rechter moet komen vanwege een strafbaar feit, een werknemer wilt ontslaan, een factuur wilt incasseren, een faillissement wilt aanvragen, etcetera.

De mogelijkheid bestaat dat uw advocaat uw zaak met een brief of telefoongesprek kan oplossen. Soms is het noodzakelijk dat de rechter om een beslissing moet worden gevraagd. Of u bent opgeroepen om bij de rechter te verschijnen waarbij de bijstand van een advocaat nodig danwel wenselijk is. Beek Advocaten gaat tot het uiterste om met recht uw probleem op te lossen.

Contact opnemen

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Beek Advocaten.