Service & Contact

Beek advocaten verleent rechtsbijstand onder de voorwaarden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd en gewaarborgd. In de privacyverklaring kunt u teruglezen op welke wijze Beek advocaten met uw privacy omgaat. In de bijlage bij de algemene voorwaarden is opgenomen op welke wijze Beek advocaten voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u zich over een aspect van de dienstverlening van Beek advocaten wenst te beklagen, dan kunt u in de klachtenregeling nalezen welke procedure hiervoor wordt gehanteerd.