Advocaten

Beek Advocaten is aangesloten bij verschillende verenigingen van specialisten op het gebied van familierecht (VFAS), arbeidsrecht (VANN), strafrecht (NVSA). Alsmede is Beek Advocaten aangesloten bij de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS).

Arend Lanting

Foto van Arend Lanting

Arend Lanting studeerde af in Groningen en werd beëdigd in 1976. Sinds die tijd heeft hij zijn sporen in de algemene advocatuur ruimschoots verdiend, de laatste jaren met name op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, verbintenissenrecht en letselschade. 

In de periode van 1999 t/m 2005 trad hij op als Deken voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Arend Lanting is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht;
 • Letselschade;
 • Verbintenissenrecht;
 • Huurrecht;
 • Faillissementsrecht.

Klaas Wielenga

Foto van Klaas Wielenga

Klaas Wielenga studeerde af in Groningen en werd beëdigd in 2002. Sinds 2009 is hij verbonden aan Beek advocaten. Een groot deel van zijn tijd treedt hij op als strafrechtadvocaat en jeugdrechtadvocaat. Maar ook gebieden als huurrecht, bestuursrecht en verbintenissenrecht komen regelmatig aan de orde. 
Klaas Wielenga streeft er naar om zaken op een efficiënte manier af te handelen, waarbij de sociale kant niet uit het oog wordt verloren.

Als nevenfunctie is hij lid van de Commissie van Beroep bij de Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’ (KFPS).

Rechtsgebieden:

 • Strafrecht;
 • Jeugdrecht;
 • Bestuursrecht;
 • Verbintenissenrecht;
 • Beschermingsbewind.

Sjoukje Wilman

Foto van Sjoukje Wilman

Sjoukje Wilman studeerde af in Groningen en werd in 2002 beëdigd. Na haar stageperiode op ons kantoor is zij zich steeds meer gaan toeleggen op het familierecht. Daarnaast behandelt zij zaken met betrekking tot ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Kenmerken van Sjoukje Wilman zijn: kwaliteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid.
Sjoukje Wilman is actief lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Rechtsgebieden:

 • Echtscheidingen;
 • Alimentatie;
 • Omgang;
 • Gezag;
 • Jeugdrecht.

Wieberen Boonstra

Foto van Wieberen Boonstra

Wieberen Boonstra studeerde af in Groningen en werd in 1996 beëdigd. In 2010 is hij het team van Beek Advocaten komen versterken. Hij is gespecialiseerd in strafrecht en treedt daarnaast regelmatig op als bijzonder curator voor minderjarigen alsmede bij zaken met betrekking tot ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.
Daarnaast is hij jarenlang aanklager geweest bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Kenmerken van Wieberen Boonstra zijn: sociale betrokkenheid, aandacht en flexibiliteit.
Wieberen Boonstra is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA).

Rechtsgebieden:

 • Strafrecht;
 • Jeugdrecht;
 • Bopz.

Tinco Delhaye

Foto van Tinco Delhaye

Tinco Delhaye studeerde af in Groningen en werd in 2004 beëdigd. In 2018 is hij het team van Beek Advocaten komen versterken. Tinco is gespecialiseerd in strafrecht, familierecht met name ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, alsmede zaken met betrekking tot de Bopz.

Kenmerken voor Tinco Delhaye zijn: sociale betrokkenheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Tinco is bestuurslid van de vereniging van Friese Advocaten.

Rechtsgebieden:

 • Strafrecht;
 • Jeugdrecht;
 • Omgang;
 • Echtscheiding;
 • Bopz.

Willeke Bruinsma

Foto van Willeke Bruinsma

Willeke Bruinsma studeerde af in Groningen en werd in 2007 beëdigd. Na haar stageperiode op ons kantoor is zij zich steeds meer gaan toeleggen op bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht, Bopz en slachtofferzaken.

Kenmerken van Willeke Bruinsma zijn: sociale betrokkenheid, aandacht en zorgvuldigheid.

Willeke Bruinsma is lid van de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) en de stichting Migratierecht Nederland.

Rechtsgebieden:

 • Bestuursrecht;
 • Slachtofferzaken;
 • Strafrecht
 • Bopz.

Henrike de Jong

Foto van Henrike de Jong

Henrike de Jong studeerde af in Groningen en werd beëdigd in 2010. Na haar stageperiode op ons kantoor is zij zich steeds meer gaan toeleggen op het familierecht.

Daarnaast treedt Henrike de Jong regelmatig op bij zaken met betrekking tot ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en in het kader van de Bopz. Tevens treedt zij op als strafrechtadvocaat.
Kenmerken van Henrike de Jong zijn: betrokkenheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Rechtsgebieden:

 • Echtscheiding;
 • Omgang;
 • Alimentatie;
 • Jeugdrecht;
 • Strafrecht
 • Bopz.